Κληρονομικός καρκίνος και Εξατομικευμένη Ιατρική: νέοι στόχοι, νέοι ορίζοντες

Κληρονομικός καρκίνος και Εξατομικευμένη Ιατρική: νέοι στόχοι, νέοι ορίζοντες

Έναρξη 29/Nov/24, 09:00
End Time 30/Nov/24, 21:00
11/29/24 09:00 11/29/24 09:00 Europe/Athens Κληρονομικός καρκίνος και Εξατομικευμένη Ιατρική: νέοι στόχοι, νέοι ορίζοντες Monastiriou 24, Thessaloniki 546 29

Monastiriou 24, Thessaloniki 546 29

29-30 Νοεμβρίου 2024
Onoma Hotel, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση
HeCOG – Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

Live Streaming

livemed

You can watch the event Live or On Demand at Livemed.gr