30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) & 18ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) & 18ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

Έναρξη 24/May/24, 09:00
End Time 26/May/24, 21:00
05/24/24 09:00 05/24/24 09:00 Europe/Athens 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) & 18ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

24-26 Μαΐου 2024
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Oργάνωση
Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

30ο ΕΣΦΙΕ


Kotsovolos

Live Streaming

livemed

You can watch the event Live or On Demand at Livemed.gr