3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής του Καρκίνου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής του Καρκίνου

Έναρξη 28/Mar/24, 09:00
End Time 30/Mar/24, 21:00
03/28/24 09:00 03/28/24 09:00 Europe/Athens 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής του Καρκίνου 26ης Οκτωβρίου 48-56, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα

26ης Οκτωβρίου 48-56, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα

28-30 Μαρτίου 2024
Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση
ΑΚΟΣ Θεραπεία Σώματος & Ψυχής
Εταιρεία Μελέτης της Θεραπευτικής του Καρκίνου

Σε συνεργασία
Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Live Streaming

livemed

You can watch the event Live or On Demand at Livemed.gr