Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση. Η εργώδης ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κλινική πράξη.

Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση. Η εργώδης ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κλινική πράξη.

Έναρξη 02/Dec/22, 09:00
End Time 03/Dec/22, 21:00
12/02/22 09:00 12/02/22 09:00 Europe/Athens Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση. Η εργώδης ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κλινική πράξη. Leof. Andrea Siggrou 93, Athina 117 45, Ελλάδα

Leof. Andrea Siggrou 93, Athina 117 45, Ελλάδα

2-3 Δεκεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Αθήνα

Οργάνωση
Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Σε Συνεργασία
'Α Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Άγιος Σάβας"
Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ)
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"
Ιατρική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης

Live Streaming

livemed

You can watch the event Live or On Demand at Livemed.gr