9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Έναρξη 04/Nov/22, 09:00
End Time 06/Nov/22, 21:00
11/04/22 09:00 11/04/22 09:00 Europe/Athens 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας Xenofontos 9-11, Vólos 383 34, Greece

Xenofontos 9-11, Vólos 383 34, Greece

4-6 Νοεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Xenia Volou, Βόλος

Οργάνωση
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας
Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας του ΕΣΝΕ

Α’Ανακοίνωση Οδηγίες Υποβολής Εργασιών Φόρμα Εγγραφής

Live Streaming

livemed

You can watch the event Live or On Demand at Livemed.gr