Οργάνωση:
Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)posterogkologiamakedonia
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)

Με τη συνεργασία:
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χρόνος διεξαγωγής:
3-5 Μαΐου 2018

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.makedoniapalace.com

Υποβολή εργασιών:
Έναρξη υποβολής εργασιών: 01 Δεκεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 20 Φεβρουαρίου 2018

Πιστοποίηση:
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές - Κόστος:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
150€ - Ειδικευμένοι ιατροί
 50€ -  Ειδικευόμενοι ιατροί                          
 50€ -  Νοσηλευτές
 Δωρεάν - Φοιτητές                                          

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
*απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας